18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  BOLNIKI INFORMACIONI SISTEMI  

 

U bolnicama i drugim medicinskim ustanovama neophodno je da se informacije prenose jednostavno i brzo. Iz tih razloga se projektuju specijalizovani sistemi koji omoguavaju bolesnicima da u svakom trenutku mogu da pozovu bolniko osoblje. Takoe, ovi sistemi omoguavaju brzu i jednostavnu komunikaciju izmeu bolnikog osoblja.
Bolniki sistem BIS 2000 u svemu zadovoljava ovako sloene zahteve.
Posebne prednosti BIS sistema su jednostavnost pri korienju i velika pouzdanost u radu.
Velika pouzdanost u radu je postignuta time to je BIS 2000 projektovan i realizovan u najnovijoj mikrokontrolerskoj tehnologiji.
Informacije koje se prenose bolnikim informacionim sistemom su svetlosne, zvune, govorne, audio i video informacije.
U pogledu broja informacija koje se prenose i specifinosti radne jedinice u kojoj se nalaze postoje est izvoenja sistema BIS 2000.

  1. BIS2010 - Prenose se svetlosne, zvune, govorne, audio i video informacije. Primenjuje se u porodilitima, hirukim i internistikim klinikama i slinim bolnikim jedinicama
  2. BIS2020 - Prenose se svetlosne, zvune, i govorne informacije.
  3. BIS2030 - Prenose se svetlosne i zvune informacije. Primenjuje se u deijim klinikama, hirukim klinikama, sanatorijumima, starakim domovima i slinim ustanovama.
  4. BIS2040 - Prenose se svetlosne i zvune informacije. Primenjuje se u sobama i blokovima intenzivne nege.
  5. BIS2050 - Prenose se svetlosne, zvune i audio informacije. Primenjuje se u ambulantama, ordinacijama i drugim slinim jedinicama.
  6. BIS2060 - Prenose se samo audio informacije. Primenjuje se u ambulantama, ordinacijama i drugim slinim jedinicama.

Praenje muzikih i edukativnih programa je mogue kod svih sistema bolnike signalizacije (BIS2010, BIS2020, BIS2030) iz familije bolnikih inforamcionih sistema BIS2000.
Treba naglasiti jo da je za funkcionisanje sistema BIS 2000 potreban minimalni broj provodnika, to dodatno poveava pouzdanost sistema.