18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

BOLNIKI INFORMACIONI SISTEMI

Centralni panel

 

 

CENTRALNI PANEL (CP 2011)

CP se montira na zid pored sestrinskog pulta. Sa prednje strane ima dva reda LED dioda (zelene i crvene) koje predstavljaju sobu iz kojr postoji poziv, zvuni izvor i taster za kvitiranje poziva (OK). Blinkajua crvena LED predstavlja urgentni SOS poziv, ujednaena crvena LED obian poziv; dok blinkajua zelena LED predstavlja sestrinski poziv, a ujednaena zelena LED prisutnos sestre. Svaki od ovih signala ima razliitu zvunu predstavu na zvunom izvoru. Tasterom OK se kvitira, odnosno ponitava zvuni signal za obian poziv i to samo na odreeno vreme. Korienje CP 2011 omoguava funkcionisanje sistema sa osnovnim funkcijama (svetlosno-zvuna signalizacija) i kada PC raunar nije u funkciji.