18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

BOLNIKI INFORMACIONI SISTEMI

Ostalo

 

 

SELEKTOR SA ATENUATOROM

Sklop selektor sa atenuatorom obezbeuje izbor jednog od pet muzikih i edukativnih kanala, podeavanje jaine zvuka i prikljuak za slualice na kojima se slua selektovani kanal. Prikljuak za slualice je 3.5mm i na njega moe da se prikljui svaki tip slualica ija je impedansa 32?. Montira se u aluminijumski kanal bolnike svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

KAMERA SA PREKIDAKIM SKLOPOM (KPS 2000)

Koristi se za video nadzor svih ili pojedinih prostorija koje su obuhvaene sistemom BIS 2010. Prikljuuje se na sobni terminal preko prekidakog elementa koji ini celinu sa kamerom. Prekidaki sklop se montira u zid ili na zid sa doznom 80 x 80 x 40 mm.
Izbor kamere zavisi od zahteva korisnika za kvalitetom slike.

DOZNA (DZ 2000)

To je plastina dozna koja se postavlja na zid ili u zid, a na nju se zavrtnjima privruje SOS taster, kao i druge pozivne i razrene kombinacije i prikljuni terminali.
DZ 2001 - za montau u zid
DZ 2002 - za montau u sendvi zid
DZ 2003 - za montau na zid

SLUALICE I SLUNE CEVI

Standardne slualice sa 3,5 mm kenektorom ili slune cevi koriste se samo ako se eli kvalitetniji prijem muzikih programa, poto je taj program obezbeen na runom setu (RS 2001 i RS 2002)

NAPOJNA JEDINICA (NJ 2000)

Obezbeuje stabilisan napon (+12V) za napajanje svih elemenata sistema. Montira se u sestrinski pult ili na zid u blizini sestrinskog pulta. Razlikujemo dva izvoenja napojne jedinice NJ 2000 koja se razlikuje po nominalnoj struji (3A; 1,5A); izvoenje zavisi od broja sobnih terminala u sitemu, tako da se do 10 sobnih terminala koristi izvor nominalne struje 1,5A a preko 10 sobnih terminala nominalni izvor struje 3A. Moe da bude sa ili bez rezervnog napajanja.


  • NJ 2011 - bez rezervnog napajanja
  • NJ 2012 - sa rezervnim napajanjem, autonomija 30 minuta