18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

BOLNIKI INFORMACIONI SISTEMI

Prikljuni terminal

 

 

PRIKLJUNI TERMINAL SA ELEKTRONSKIM PREKIDAEM

Sklop prikljunog terminala sa elektronskim prekidaem obezbeuje prikljuak za runi set, paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gaenje direktnog svetla kao i elektronski sklop (EP) za paljenje/gaenje direktnog svetla. Montira se u aluminijumski kanal bolnike svetiljke ili sa ugradnom doznom u zid.

PRIKLJUNI TERMINAL (PT 2001)

Montira se na bolniku svetiljku iznad bolesnikog kreveta. Na sebi ima prikljuni konektor za runi set (RS 2001) i paralelne tastere za poziv sestre i paljenje/gaenje lampe za itanje.

PRIKLJUNI TERMINAL (PT 2002)

Montira se u zid ili na zid iznad nonog stoia pored bolesnikog kreveta. Ima prikljuni konektor za runi set (RS 2002) i paralelni taster sa indikacijom za poziv sestre. Za montau se koristi dozna (DZ 2000)

PRIKLJUNI TERMINAL(PT 2003)

Montira se na bolniku svetiljku, a na sebi ima samo prikljuni konektor za runi set (RS 2001)

PRIKLJUNI TERMINAL(PT 2004)

Montira se u/na zid, a na sebi ima samo prikljuni konektor za runi set (RS 2002). Za montause koristi dozna (DZ 2000).

PRIKLJUNI TERMINAL(PT 2005)

Na sebi ima samo prikljuni konektor i slui za prikljuivanje PC raunara na signalnu komunikaciju. Montira se u doznu (DZ 2000) ili sa rupom ? 60 u masku sestrinskog pulta.

PRIKLJUNI TERMINAL(PT 2006)

Na sebi ima samo prikljuni konektor. Slui za prikljuivanje govorne jedinice na govornu komunikaciju. Preko njega se prenosi i napon za napajanje GJ. Montira se isto kao PT 2005.