18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Cello-F

 

 

Uređaji su izuzetnog kvaliteta, mali, lagani za montažu, pouzdani i potpuno konfigurabilni. Proizvod su renomiranog Izraelskog proizvođača Pointer Cellocator.

Linija proizvoda za flotni menadžment obuhvata inovativne integrisane uređaje za flotni menadžment koji poseduju superiorne funkcije i mogućnosti lociranja, praćenja, kreiranja izvestaja o događajima u vožnji, logiranju podataka i zaštiti.

Nova familija proizvoda je dizajnirana da upotpuni Compact familiju proizvoda i obezbedi napredne funkcije i funkcionalnost. Potpuna kompatibilnost je ostvarena kako bi se izbegla potreba za prilagođavanjem na strani korisnika. Cellocato Cello-F (Fleet) i Cellocator Cello-R (Stolen Vehicle Recovery) su prva dva člana nove familije proizvoda koji će se pojaviti na tržištu.

Cello-F

Ovi novi mono-blok proizvodi nude mnoga poboljšanja uključujući integrisani 3D akcelerometar, novi Geo-Fence mehanizam sa 100 perimetara u poređenju sa 16, DNS podrška, proširena sertifikacija i još mnogo drugih poboljšanja. Njihova mala veličina omogućava laku instalaciju i mogućnost boljeg skrivanja uređaja.

  • Naziv karakteristike uređaja
  • Karakteristike uređaja