18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Komponente sistema

 

 

Sistem flotnog menadmenta srbije se sastoji iz nekoliko celina:

  1. Hardware u vozilu (neki od uredjaja iz ponude sa dodatnom opremom)
  2. Firmware u vozilu
  3. SIM kartica
  4. Hardware u glavnom nadzornom centru - HGC (kod pruaoca usluga)
  5. Software u glavnom nadzornom centru - SGNC (kod pruaoca usluga)
  6. Hardware u isturenom nadzornom centru - HINC (na klijentskoj strani na lokaciji klijenta) *
  7. Software u isturenom nadzornom centru - SINC (na klijentskoj strani na lokaciji klijenta) *
  8. * ukoliko se klijent odluio za paket u kome postoji HINC