18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Glavni Nadzorni Centar

 

 

Sledece komponente sistema se nalaze u Glavnom nadzornom centru:

  1. HGNC

Hardware u Glavnom Nadzornom Centru podrazumeva svu neophodnu komunikacionu (modemi, GSM terminali, Routeri, Switchevi) i raunarsku opremu (Serveri), kao i opremu koja omoguava nesmetan rad sistema u uslovima 24/7/365 (veliki UPS uredjaji).

  1. SGC

Sistem je baziran na SQL bazi podataka koja radi na serverskim mainama WinSer200x.
Na ovim mainama je instaliran specijalizovani software za komunikaciju sa uredjajima u vozilima, daljinsko konfigurisanje uredjaja u vozilima, prijem i skladitenje podataka, prikaz skladitenih podataka, pozicioniranje i praenje vozila, analiza kretanja vozila itt.
S obzirom na kompleksnost zadataka software je projektovan i relaizovan modularno, tako da na serverima u GNC rade sledei software-ski moduli:
Tera Komunikacioni Server - prijem i skladitenje podataka
Tera Admin - administracija sistema korisnika i vozila
Tera Web Gate - replikacija baze na Web server i administracija Web app
Tera Map - prikaz i analiza pozicije vozila
Tera Notifier - obavetenja o promenama u sistemu.

Svaki od modula ima svoj specifini zadatak, a zajedno ine celinu koja prua potpunu funkcionalnost sistema za flotni menadment.