18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Istureni Nadzorni Centar

 

 

Sledece komonente sistema se nalaze na korisnickoj strani:

(ukoliko je korisnik izabrao paket koji sadrzi INC)
  1. Hardware u vozilu

Sastoji se od GPS-GPRS-SMS jedinice, kablova za povezivanje, eksterne antene za prijem GPS signala sa satelita i baterija koje slue kao rezervno napajanje ukoliko je glavni izvor napajanja raskaen od vozila.
GPS-GPRS-SMS* jedinica egzistira u tri varijante i zavisno od toga se kreiraju tri razliite varijante nadzora:

  1. Firmware u vozilu

Osnovni programski paket koji omoguava pravilan rad uredjaja kao i osnovna podeavanja uredjaja (neophodni parametri za rad).

  1. SIM kartica

SIM kartica nekog od operatera mobilne telefonije koji rade na podruju Repubilke Srbije iz odgovarajueg APNa sa statikom IP adresom
(vlasnistvo pruzaoca usluga)

  1. HIC

Hardware u isturenom nadzornom centru podrazumeva raunar sa odgovarajuom konfiguracijom, odgovarajuu komunikacionu opremu (koja podrava kreiranje VPN veze) za povezivanje sa GNC, neprekidan pristup internetu sa statikom ip adresom, manje neprekidno napajanje tj. UPS koje e omoguiti rad sistema i usled nestanka elektrine energije.

  1. SIC

Software u isurenom nadzornom centru sem osnovnih (operativni sistem Win Server 2003 ili 2008 i SQL Server 2005 ili noviji) podrazumeva nekoliko aplikacija koje su sline onim u GNC s tom razlikom da ne ostvaruju direktnu komunikaciju sa vozilima ve sa GNC.To su sledee software-ske komponente:
Tera Server - prijem i skladitenje podataka
Tera Map - prikaz pozicije vozila na mapi i analiza kretanja vozila