18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Software

 

 

Software je projektovan modularno a svaki od modula ima svoj specifican zadatak.
Software omogucava upravljanje sistemom i nadzor vozila korz pristupacan i prijemciv korisnicki interfejs. Sem toga omogucava administraciju sistema (uredjaja, vozila, korisnika, klijenata itd) podesavanje uredjaja na daljinu (promena konfiguracije uredjaja GPRS kanalom ili SMS kanalom).
Moze se podeliti na:

  1. SGC (Software u Glavnom Centru)

Sistem je baziran na SQL bazi podataka koja radi na serverskim mainama WinSer200x.
Na ovim mainama je instaliran specijalizovani software za komunikaciju sa uredjajima u vozilima, daljinsko konfigurisanje uredjaja u vozilima, prijem i skladitenje podataka, prikaz skladitenih podataka, pozicioniranje i praenje vozila, analiza kretanja vozila itt.
S obzirom na kompleksnost zadataka software je projektovan i relaizovan modularno, tako da na serverima u GNC rade sledei software-ski moduli:
Tera Komunikacioni Server - prijem i skladitenje podataka
Tera Admin - administracija sistema korisnika i vozila
Tera Web Gate - replikacija baze na Web server i administracija Web app
Tera Map - prikaz i analiza pozicije vozila
Tera Notifier - obavetenja o promenama u sistemu

  1. SIC (Software u Isturenom centru)

Software u isurenom nadzornom centru sem osnovnih (operativni sistem Win Server 2003 ili 2008 i SQL Server 2005 ili noviji) podrazumeva nekoliko aplikacija koje su sline onim u GNC s tom razlikom da ne ostvaruju direktnu komunikaciju sa vozilima ve sa GNC.To su sledee software-ske komponente:
Tera Server - prijem i skladitenje podataka
Tera Map - prikaz pozicije vozila na mapi i analiza kretanja vozila

Svaki od modula ima svoj specifini zadatak, a zajedno ine celinu koja prua potpunu funkcionalnost sistema za flotni menadment.