18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Software-ski Paketi

 

 

U ponudi postoje dva software-ska paketa:
- Napredni paket (detaljnije)
- Profesionalni paket (detaljnije)
- WEB paket (detaljnije)

Koji od ova dva paketa ce biti ponudjen klijentu zavisi od zahteva i potreba klijenta koji se utvrdjuju na osnovu obavljenih razgovora i popunjavanja upitnika.