18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Tera WEB

 

 

TERA web je tehnologija koja omoguava korisnicima TERA sistema uvid u trenutnu lokaciju i status njihovih vozila i to prikazom na satelitskim mapama.

Pristup ovom servisu vrsi se preko Interneta. Korisniku je omoguceno da bez ikakve dodatne opreme pristupa i vrsi nadzor svojih vozila.Svakom korisniku TERA web-a moe biti dodeljeno jedno vozilo (u veini sluajeva su to vlasnici privatnih vozila) ili grupa vozila (za firme koje imaju vozni park).

TERA web se koristi sa standardnim Internet pretraivaem tipa FireFox ili Internet Explorer. Korisnik treba da poseti Internet stranicu (www.tera.ekstrem.co.rs ili da otvoi deo "za korisnike") na kojoj se obavlja autorizacija korisnika. Nakon uspene autorizacije, pretraiva e prikazati stranicu na kojoj je mapa sa prikazanim vozilima koja su dodeljena korisniku (jedno ili vie vozila). Inicijalni prikaz pokazuje sva vozila na mapi.
Ukoliko zelite da pogledate izgled servisa posetite deo "za posetioce" i unesite korisnicko ime test i lozinku test.1.a

Maksimalna panja je posveena bezbednosti podataka. Stoga se pre uvida u lokaciju i stanje vozila zahteva autorizacija korisnika - svakom korisniku je dodeljeno korisniko ime i lozinka.

TERA web podrava nekoliko razliitih mapa: mapa puteva, satelitski snimak terena, satelitski snimak terena sa preklopljenom mapom puteva. geografsku mapu terena i Google Earth (zahteva dodatni modul koji je dostupan sa Google servera).

TERA web podrava Google Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Earth.

Google Maps i Microsoft Virtual Earth imaju podrku za mapu puteva (slino kao auto karta), satelitsku sliku terena i mapu puteva preklopljenu preko satelitske slike terena (hibridni prikaz).

Za teritoriju Srbije i okolnih zemalja bive Jugoslavije, Microsoft Virtual Earth mapa puteva je neuporedivo detaljnija nego Google Maps mapa puteva. Takoe, Microsoft Virtual Earth ima i daleko detaljniju mapu gradova sa nazivima ulica.
Za teritoriju Srbije i okolnih zemalja bive Jugoslavije, Google Maps ima daleko kvalitetnije satelitske snimke terena sa mogunou veeg zum fakltora.

Za vise detalja vezanih za upotrebu servisa posetite www.tera.ekstrem.co.rs/Uputstvo