18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  PBX SISTEMI  

 

Ekstrem d.o.o. Ni je preduzee koje ima viegodinju tradiciju u instaliranju, programiranju i odravanju Panasonic i Ericsson telefonskih centrala. Svet dananjice je svet temeljen na protoku informacija i brzim promenama. elje korisnika usmerene su prema nesmetanoj komunikaciji bez tehnolokih barijera. Zahvaljujui savremenoj informacionoj tehnologiji privredni subjekti i njihovi poslovni procesi povezani su vie nego ikada ranije. Ekstrem poslovna reenja omoguuju komunikaciju po meri korisnika. Zahvaljujui stalnom praenju razvoja tehnologije i iskusnim strunjacima, usluge koje Vam nudimo prate Vae potrebe u svim fazama poslovnog razvoja.

Usluge koje nudimo:

 • montiramo telefonske centrale Panasonic i Ericsson kvalitetno, brzo i jeftino
 • kompletna reenja telekomunikacionih veza (IP,ISDN, analogne i digitalne centrale)
 • kratke rokove od momenta dogovora do putanja sistema u rad
 • telefonske centrale montiramo i programiramo u svim gradovima Srbije
 • garantni rok potujemo 100%
 • pruamo usluge servisa, odravanja i proirenja postojeih Panasonic sistema
 • prodaja konektora Amphenol RJ 57 sa kablom za sve kartice Panasonic centrala
 • rezervna napajanja sa razliitim tipovima baterija
 • montaa i programiranje telefonskih centrala: KX-TEA308CE, KX-TES824CE, KX-TEM824CE
 • montaa i programiranje Ericsson centrala MD110 i MX One
 • montaa i programiranje telefonskih centrala: KX-TDA15CE, KX-TDA30CE, KX-TDA100CE, KX-TDA200CE, KX-TDA600CE, KX-TDE100CE, KX-TDE200CE, KX-TDE100CE, KX-TDE200CE
 • mrene komunikacijske platforme Panasonic KX-NCP500 i Panasonic KX-NCP1000 Panasonic IP centrale
 • montaa, konfiguracija i programiranje BRI ISDN, PRI ISDN prikljuaka na Panasonic centralama (bazni ISDN, primarni ISDN)
 • GSM gejtvej ureaje ugraujemo u sve tipove Panasonic telefonskih centrala i vrimo potrebna programiranja Panasonic centrala
 • imamo najnovije programe za programiranje Panasonic centrala (PBX Unified Maintenance Console V 5.5.1.5 R1 )
 • svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i vanim odredbama Evropske Unije

Ako elite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de