18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
  PBX Sistemi  
 

Centrale

Ericsson

BusinessPhone sistem prua irok izbor reenja koja su usmerena ka specifinim potrebama manjih i srednjih kompanjija. To se odnosi na Mobiliti reenja, za osoblje u kancelarijama kao i za osoblje koje vei deo vremena provodi na terenu, pa sve do IP Telefonije, Messaging sistema i Contact Centre reenja. Ovaj sistem stvarno ima na jednom mestu sve to je potrebno kompaniji da bi funkcionisala u koraku sa razvojem informacionih tehnologija. Samo poelite, i reenje je tu. Koristei kombinacije raznih implementiranih reenja, BusinessPhone ima soluciju za svakoga.

Danas, BusinessPhone je otiao korak napred, utiui na poetnu IT investiciju implementacijom IP tehnologija u ve postojea komunikaciona reenja. BusinessPhone je takoe i jedan od proizvoda razvijen u ambicioznom Ericsson-ovom programu za zatitu okoline.

Bez obzira na irok spektar funkcionalnosti, moemo da Vas uverimo da ovaj sistem obezbeuje 99.999% pouzdanost u radu. Ovo je takoe razlog koji e uiniti da Va posao uvek bude korak napred.

Benefiti:
1. Pokriva kapacitete od 8 do 300 lokalnih uesnika
2. U zavisnosti od Vaeg posla, etiri razliita sistema su na raspolaganju i to:
- BusinessPhone 50, nazidni kabinet sa 5 slotova i nije proiriv
- BusinessPhone 250, nazidni kabinet sa mogunou povezivanja 3 takva kabineta sa po 9 pozicija
- BusinessPhone 128i, RACK kabinet sa mogunou povezivanja 2 takva kabineta sa po 5 pozicija
- BusinessPhone Compact, opcija za male organizacije
3. Modularna arhitektura omoguava naknadna proirenja usled porasta posla
4. Velika raznovrsnost funkcija i reenja koja su u osnovnom softverskom paketu (npr. ACD Call Centre-8 Groups), ili se mogu naknadno implementirati
5. Funkcija umreavanja, geografski proiruje kompaniju
6. Jednostavna konfiguracija sistema
7. Integrisana reenja za IP Lokale i IP Umreavanje
8. Mobility funkcija za udaljene agente, radnike koji rade od kue i osoblje koje je stalno u pokretu
9. Specijalno dizajnirana bolnika reenja za bolnice, hotele konferencijske centre i ostale sline objekte, sa kapacitetom do 300 lokala
10. Snimanje razgovora, Zajednika i Individualna Govorna Pota, Govorni Automati
11. Call center funkcionalnost sa mogunou aktiviranja do 40 agenata radi aktiviranja korisnikog servisa ili poveanje prodaje
12. Dizajniran sa visokom zatitom okoline, kao i zvuna zatita
13. 99.999% Pouzdanost rada.

Ovo malo udo BusinessPhone, ima 100,000 prodatih sistema irom sveta, sa vie od 7,000,000 instaliranih linija u vie od 75 zemalja. Oigledno je da korisnici irom sveta ele da imaju snaan mali komunikacioni sistem, a to je BusinessPhone.

MD110
 • Proizvoa:Ericsson
 • Model: MD110
 • Tip centrale: Hibridna, Modularna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  proiriva do 30 000 lokala
TEM824
 • Proizvoa: Ericsson
 • Model: MX ONE
 • Tip centrale: Hibridna, Modularna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  od 50 lokala do 50 000 lokala
BP Compact
 • Proizvoa: Ericsson
 • Model: BussinessPhone Compact
 • Tip centrale: Digitalna, Modularna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  tipino 40, proirivo do 300 lokala
BP 50
 • Proizvoa: Ericsson
 • Model: Bussinessphone 50
 • Tip centrale: Hibridna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  tipino 64, proirivo do 300 lokala
BP 128i
 • Proizvoa: Ericsson
 • Model: Bussinessphone 128i
 • Tip centrale: Hibridna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  tipino 128, proirivo do 300 lokala
KX-TDA15CE
 • Proizvoa: Ericsson
 • Model: Bussinessphone 250
 • Tip centrale: Hibridna
 • Kapacitet: zavisno od konfiguracije
  tipino 200, proirivo do 300 lokala