18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
  PBX Sistemi  
 

Centrale

Siemens

Sistemi HiPath spadaju u najnoviju generaciju VoIP telefonskih centrala, centrala koje omoguavaju prenos podataka i govora. Navedena injenica otvara nove mogunosti u komunikaciji, uzdizanje nad konkurencijom, kao i poveanje profitabilnosti. Ako se uzme u obzir i jedna od glavnih prednosti HiPath sistema, a to je povezivanje mobilne i fiksne telefonije, pribliavamo se spoznaji o njihovoj pravoj vrijednosti.

HiPath sistemi namenjeni su za iroki raspon korisnikih potreba i kapaciteta. Zavisno o tipu i modelu samog sistemaa, mogue je u potpunosti zadovoljiti potrebe malih, srednjih i velikih korisnika.

HiPath500
 • Proizvoa:Siemens
 • Model: HiPath 500
 • Tip centrale:
 • Kapacitet:
HiPath1150
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath1150
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: 2 ulanzne linije
  4 digitalna lokala i 10 analognih lokala
HiPath1220
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath1120
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: 2 ISDN BRI
  2 digitalna lokala i 4 analognih lokala
  proiriva do 8 digitalna i 4 analogna lokala
HiPath2000
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath2000
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet:  
HiPath1150
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath3000
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: 2 ISDN
  8 digitalna lokala i 4 analognih lokala
  proiriva do 20 lokala
HiPath1150
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath3350
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: 2 ISDN
  8 digitalna lokala i 4 analognih lokala
  proiriva do 20 lokala
HiPath3500
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath3500
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: do 50 korisnika
HiPath3550
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath3550
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: do 100 korisnika
HiPath1150
 • Proizvoa: Siemens
 • Model: HiPath3800
 • Tip centrale: Digitalna
 • Kapacitet: do 500 korisnika