18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  REFERENTNA LISTA  

Nai klijenti su mala i velika preduzea, radnje i agencije, koje se bave razliitim delatnostima, ali zajedniko im je da svi koriste raunare, deljene resurse, internet, servere, e-mail... Takoe imaju potrebu da obezbede i zatite svoju imovinu od razliitih neeljenih uticaja, da imaju uvid u stanje kako pokretne tako i nepokretne imovine, da automatski dobijaju informacije neophodne za poslove kojima se bave, na siguran i bezbedan nain, i da spree bilo kakve zloupotrebe svojih dobara.

Automatizacija i olakavanje svakodnevnih radnih procedura ubrzava poslovanje i poveava produktivnost kako radne snage tako i opreme.
Reenjima koja nudimo na polju Raunarstva, Telekomunikacija, Sistema tehnike zatite i Logistike naim korisnicima pruamo udoban, brz i efikasan rad. Naa tehnika podrka i odeljenje odravanja dostupna je svim naim klijentima.

Uinili smo, inimo i iniemo sve da svi nai klijenti, kako sadanji, tako i budui - budu zadovoljni naim uslugama.