18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  REFERENTNA LISTA  

1. OPTINSKA UPRAVA - MEROINA

2. OPTINSKI SUD ZA PREKRAJE- MEROINA

3. KATASTARSKA UPRAVA - MEROINA

4. DEJI VRTI - MEROINA