18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  RAUNARSKA OPREMA  

 

Primarna delatnost Ekstrem d.o.o. je odravanje raunarske opreme i informacionih mrea, zasnovanog na ugovoru o odravanju raunara, raunarske mree i aplikativnog softvera. Na prioritetni zadatak je da za specificiranog korisnika usluga izaberemo najbolje reenje kako u domenu odabira odgovarajueg softvera i kompletne podrke na eventualnu havariju koja bi u procesu rada mogla nastati, tako i optimizacije i smanjenja rizika od ispada dela ili kompletnog raunarskog sistema na kome klijent radi. Internet kao resurs na kome se dobavljaju servisi za aplikacije (auto-update softvera i pomonih alata da bi aplikacija funkcionisala) koje klijent koristi, treba da bude dimenzionisan od strane strunog lica.
Maintenance
Nae poslovanje je prvenstveno profilisano na usluge realizacije raunarskih sistema po sistemu "klju u ruke", aplikativna podrka se odnosi pre svega na davanje saveta i odravanje aplikacija koje klijent ima legalno instalirane na svom raunaru. Pod tim pre svega podrazumevamo Office programe (Mirosoft Office i Open Office), programe za (de)arhivaciju podataka i (de)kompresiju, kao i razne dodatne poslovne aplikacije koje klijent koristi ugovorom ili licencom kod treih lica ( programi za knjigovodstvo, magacinski registar stanja i sl.).

Ukoliko imate malo ili srednje preduzee, radnju, agenciju, posedujete raunare, koristite poslovne aplikacije, pristupate internetu, elite Web-prezentaciju, e-mail za Vae zaposlene, ili moda elite da poveete vie kancelarija u jednu jedinstvenu raunarsku mreu, imate nelegalan softver, elite da se legalizujete i ne izgubite Vae podatke i naruite Vae poslovanje - Ekstrem d.o.o. je pravi izbor! Najbezbolniji i esto najekonominiji nain da reite probleme sa PC raunarima, softverom, mreom i ostalim IT tehnologijama je angaovanje specijalizovanog tehnolokog partnera, preduzea koje e za Vae potrebe reavati probleme, redovno obavljati preventivne preglede i po potrebi otklanjati kvarove i zastoje u radu IT sistema. Jednostavno se javite na telefonski broj 018/261-600 ili 261-700, zakaite termin i iznesite IT zahtev, elju. Za kratko vreme imaete kompletno reenje Vaeg IT zahteva, jer mi nismo prodavci - mi smo Vaa kompletna IT podrka!