18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  SISTEMI ZATITE  

 

Pod sistemima tehnike zatite podrazumevaju se svi sistemi koji omoguavaju zatitu imovine i nepokretnosti od krae, provale, poara i neovlaenog pristupa.

Eliminisati loe namere je nemogue i idealne zatite nema ali sigurno da je u znaajnoj meri mogue umanjiti ili eliminisati izvrenje potencijalnih loih namera.
Uvoenjem raznih pojedinanih sistema ili kombinacijom nekih od njih u velikoj je meri pa ak i u potpunosti, mogue spreiti neovlaeni pristup tienom prostoru.