18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

SISTEMI ZATITE

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

 

 

Sistem za kontrolu pristupa slui za nadzor i fiziku zatitu zgrade ili njenih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa (ulaza ili prolaza) iskljuivo ovlaenim osobama.
Sastavni delovi savremenih sistema za kontrolu pristupa su:

 • elektronski ureaji za identifikaciju osoba (itai, terminali)
 • senzori za nadzor tienog prostora (krajnje sklopke, PIR senzori, itd.)
 • elektrini prihvatnici
 • komunikacioni moduli za razmenu podataka meu delovima sistema
 • programska podrka za konfiguriranje sistema, nadzor, upravljanje i izvetavanje.

Kroz sistem kontrole pristupa osoba se prvo identifikuje, a onda joj se omoguavaju radnje u skladu sa njihovim pravima i dunostima. U zavisnosti od sigurnosnih postavki kontrola pristupa moe se podeliti na dva dela:

 • Fizika kontrola pristupa, kojoj je cilj kontrola pristup zatienim zonama i prostorijama.
 • Logika kontrola pristupa, gde je cilj kontrolisati pristup zatienim sistemima, informacijama i resursima na raunarima ili raunarskoj mrei.

Oba sistema mogu biti raslojena - iako na primer svi zaposleni mogu ui na glavna vrata, ne mogu svi pristupiti bazama podataka o poslovanju preduzea ili nekoj od prostorija unutar preduzea. Zbog toga je najkritiniji trenutak jedinstvena identifikacija pojedinaca, dakle provera da li je odreena osoba ba ona za koju se i predstavlja.

To se moe postii na mnogo naina:

 • pouzdavajui se u uvara koji proverava zaposlene
 • automatski
 • ukucavanja tajnog broja, PIN-a na tastaturu (dakle proverom informacije koju pamtite)
 • provlaenjem magnetske ili bezkontaktne magnetske kartice (dakle proverom neega to imate)
 • proverom biometrijske osobine (dakle provjerom neega to jeste)
 • kombinacijom dva ili vie navedenih naina

 

sledea strana d.arr.R

1 / 2