18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  VIDEO NADZOR  

 

Moderni sistemi video nadzora omoguavaju snimanje i praenje svih dogaaja u i oko proizvodnog pogona, poslovnog prostora, kue ili bilo kog objekta od znaaja.
Sistem video nadzora ima dvostruko dejstvo:

    1. preventivno, deluje psiholoki na eventualne poinioce krae ili prekraja discipline i znaajno smanjuje procenat pokuaja.
    2. kurativno, nakon izvrene krae ili prekraja kao dokaz postoji video zapis na osnovu kojeg se moe identifikovati izvrilac.

Oba dejstva su neophodna jer osnovni cilj je spreavanje krae, ako ipak do krae doe da poinioca identifikujemo i omoguimo policiji lake privoenje poinioca.
Video nadzor se koristi za nadzor proizvodnih procesa, rad maina, objekata, robe u prodavnicama ili skladitima, izloenih eksponata, ulaz i izlaz vozila, utovar i istovar robe, radnike u firmama, bolesnike na intenzivnoj nezi, posetioce, nadzor ivotinja u tovilitima.
Naroitu panju treba posvetiti pravilnom odabiru opreme i pravilnom pozicioniranju. Najbolje odabrana oprema ako je loe pozicionirana nee pruiti potrebnu zatitu i bie baen novac.
Video nadzor moe biti trenutan ako se posmatra na za to postavljenim monitorima ili naknadan pregledanje snimljenog materijala.
Za to manji utroak prostora, na medijumu za snimanje (HDD), koristi se detektor pokreta.
Detektor pokreta je softverski algoritam koji uporeuje trenutnu sliku sa prethodnom i ukoliko ima razlike poinje snimanje.
Snimanje se vri sve dok traje kretanje a nakon prestanka kretanja prestaje i snimanje.
U firmama koje imaju LAN mogue je vriti nadzor sa bilo kog raunara u mrei (uz lozinku za odobrenje pristupa nadzornom sistemu).
Mogu je nadzor preko ISDN, ADSL, beinog ili kablovskog interneta (uz dodeljivanje PUBLIC IP adrese od strane provajdera).
Mogue primene:
Maloprodajni objekti
Prema izvetaju National Retail Security Survey, objavljenom Novembra 2002, krae zaposlenih su kotale maloprodaje 15.1 milijardu dolara, krae kupaca dodatnih 9.7 milijardi samo u Americi. IP kamere postavljene svuda po prodavnicama, ukljuujui prodajni deo, ulaze i izlaze, mesto utovara, magacine, knjigovodstvene kancelarije mogu redukovati ovakve gubitke. esto potpunim pokrivanjem kamerama se odvraa od kriminalnih aktivnosti i radnici odluuju da budu poteni. IP kamere mogu biti veoma korisne u skoro svakom tipu maloprodaje.
Magacini
Magacini mogu upotrebiti IP kamere za kontrolu utovara i istovara, ulaza i izlaza, prostora za slanje i uvanje robe, parkinga, kao i kontrolu vozila koja ulaze i izlaze.
Gradilita
Gradilita mogu upotrebiti IP kamere za pregled napretka radova daljinskim putem, kao i za kontrolu radnika i materijala.

 

sledea strana d.arr.R

1 / 2 / 3