18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  VIDEO NADZOR  

 

Obdanita
Mnoga obdanita i jaslice imaju koristi od omoguavanja roditeljima da uivo vide ta njihova deca rade, i samim tim smanje broj poziva telefonom a uz to i naue kako se njihova deca ponaaju kada su odvojena od njih.
Banke / Menjanice i finasijske institucije
IP Kamere mogu da se koriste za fotografisanje poinioca pljake, alarmiranje Policije i slube obezbeenja, istovremeno im prosleujui fotografiju poinioca i sliku uivo sa mesta dogaaja.
Mogu naravno i da pokrivaju prostor ispred i oko banke / menjanice ime agencije za obezbeenje ili policija, dobijaju mogunost da preventivno reaguju u sluaju sumnjivih aktivnosti.
Kuna upotreba
Nadgledanje dece kod kue postavljanjem kamere na ulaze i izlaze, roditelji mogu koristei funkciju "Detekcije kretanja" videti da li njihova deca odlaze i dolaze u i iz kole na vreme, da li su bezbedno stigla, ko ih poseuje kad nisu tu.
Kue i stanovi koji poseduju stalnu vezu ka internetu putem ADSL, kablovskog modema, WiFi mogu koristiti IP kamere.
Korienje IP kamera takoe omoguava korienje vie kamera za nadgledanje razliitih oblasti stana ili kue, bez potrebe za korienje posveenog raunara za svaku od njih.
Zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove i Bolnice rehabilitacioni centri esto postavljaju IP kamere u oblastima visokog rizika kao to su, kartoteke, sobe za hitne intervencije, kancelarija slube obezbeenja, apoteke, deija odeljenja, psihijatrijska odeljenja.... IP kamere mogu da spree nestanak lekova, posteljina, kompjuterske opreme, kao i neovlaen pristup kartotekama.
Parkiralita
IP Kamere omoguavaju korisnicima parkinga proveru njihovih vozila tokom dana, ili ukoliko se nalaze na putu.
Kancelarije
IP Kamere omoguavaju kompanijama da provere, da li su sale za sastanke slobodne ili neki drugi objekti koji su im potrebni, takoe omoguavaju proveru broja ljudi na sastancima i istovremeno poveavaju bezbednost u kompaniji.
Istraivake ustanove
Naunici u vodeim istraivakim laboratorijama koriste mrene kamere kako bi pratili eksperimente putem interneta ili intraneta.
Obezbeenje specijalnih dogaaja
Obezbeenje velikih sportskih i drugih dogaaja, kada bi recimo na utakmici na kojoj prisustvuje veliki broj navijaa, istovremeno sliku uivo dobili policajci na terenu, npr.
Fudbalski savez kao i sluba obezbeenja...
kole
Tokom protekle decenije vandalizam i antisocijalno ponaanje (alkoholizam, droga, prostitucija...), postali su narastajui problem u svim kolama.
U isto vreme, u porastu je broj kola u kojima su osoblje i aci podvrgnuti linom riziku - gde razuzdani elementi spreavaju kolu u uspenom funkcionisanju, svojim remeteim, preteim i ak nasilnim ponaanjem.
aci i nastavnici ugroeni pretnjama o uznemiravanju ili fizikom nasilju, e biti oputeniji u prisustvu pouzdanih mrenih kamera u kolskom prostoru.
Ovo ukljuuje spoljne povrine, kao i one unutranje. Nakon asova, postojei sistem nadgledanja moe biti korien daljinski za nadgledanje kolske imovine i utvrivanje vandalizma.
Sofisticirani, ugraeni detektori kretanja, mogu generisati alarm, koji e automatski poslati slike vaem operateru bezbednosti dajui preciznu, u sekund tanu informaciju na osnovu koje moe doneti odluku.

d.arr.R prethodna strana       sledea strana d.arr.R

1 / 2 / 3