18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Senzori

 

 

temp_senTemperaturni senzor

Senzor omogucava merenje temperature u opsegu od -50C do 70C. Direktno se povezuje na analogni ulaz bilo kojeg uredjaja iz palete glavnih uredjaja. Nije potrebna dodatna kalibracija. Potorsnja energije je veoma mala.

fuel_lv_senSenzor nivoa goriva

Senzor nivoa goriva omogucava integraciju servisa nadgledanja nivoa goriva u vozilima. Senzor konveruje struju ocitanu sa rezervoara u naponski opseg potreban da se pobudi analogni ulaz glavnog uredjaja. Opsta upotreba je u prevenciji i detekciji istakanja goriva, detekciju curenja i kontrolu dolivanja goriva.

acc_senSenzor za detekciju nesrece

Ovaj senzor omogucava detekciju nesrece/sudara okidanjem silom 8g u frontalnom udaru tj 3g u bocnom udaru. Povezuje se na slobodni digitalni ulaz glavnog uredjaja.

 

fuel_cap_senSenzor poklopca rezervoara

Ovaj senzor smanjuje mogucnost kradje goriva tako sto izvestava o otvorenosti poklopca rezervoara. Senzor koji je konektovan na jedan od digitalnih ulaza glavnog uredjaja salje signal prilikom otvaranja poklopca rezervoara. Instalacija je prosta i brza. Ovaj senzor moze se koristiti sa svim uredjajima ukljucujuci i CelloTrack.